Forventninger

Det skal pointeres at alle udgifter for deltagelse på landsholdet i første omgang dækkes af deltagerne selv. Er vi så heldige at der står nogle sponsorer på spring – både med naturalier og kontanter – tager vi hjertens gerne imod. 

Det betyder, at alle omkostninger til hotel, proviant, transport mm. havner hos løberen selv i forbindelse med mesterskaber og samlinger. Det betyder desværre også, at vi ikke kan tilbyde nogen form for hjælp til vores hjælpere og at de selv må betale!

Vi er en sportsgren, som i den grad drives af frivillige kræfter. I den forbindelse en stor TAK til dem, som “ofrer” sig for vores sport.